Eveto on ketterä ICT-hankinnan asiantuntija

Huomaatko resurssisi riittämättömäksi uusia tietojärjestelmiä hankittaessa? Kaipaatko ulkopuolista tukea järjestelmätoimittajien tarjontaa analysoidessasi?
Vastaavatko tarjolla olevat järjestelmät liiketoimintasi kehitystarpeisiin?

Eveto on järjestelmätoimittajista riippumaton asiantuntijayritys, joka toimii asiakkaan edunvalvojana energia-alan järjestelmähankinnoissa ja käyttöönotoissa. Asiantuntijamme tarjoaa vuosien kokemuksella käytännönläheisen osaamisensa verkko- ja energiayhtiöiden hankinnan ja toimituksen eri vaiheisiin sekä työmenetelmät tehokkaaseen työskentelyyn.

ICT-asiantuntijapalvelumme

Eveto auttaa energia- ja verkkoyhtiöitä tietojärjestelmien hankinnan eri vaiheissa asiakkaan tilanteen ja tarpeen mukaan, olkoon kyse sitten laajemmasta liiketoiminnan kehityshankkeesta tai yksittäisen käyttöönottoprojektin suunnittelusta tai johtamisesta. Edellä olevien lisäksi Eveton palveluihin kuuluvat toimituksen jälkianalysointiin liittyviä palveluita, jolla arvioidaan toimituksen onnistuminen sekä järjestelmän kehitystarpeiden analysointiin liittyviä asiantuntijapalveluita. Tietojärjestelmähankkeiden lisäksi Eveto avustaa erilaisten selvitysten ja kehitystehtävien asiantuntijana ja resurssina.

Hankinnan valmistelu
Tietojärjestelmän valinta
Projektointi
Toimituksen analysointi
Jatkokehitysanalyysi
Selvitystyöt ja kehitystehtävät

Asiantuntijamme

DSC_5024DSC_5024 (1)

Pekka Kaksonen
Asiantuntija
Sähkövoimatekniikan insinööri, MBA

Eveton asiantuntijana toimii yrityksen perustaja Pekka Kaksonen, jolla on 30 vuoden kokemus energia- ja verkkoyhtiöiden prosesseista ja tietojärjestelmistä. Hän on toiminut kymmenissä tietojärjestelmäprojekteissa erilaissa tehtävissä ja tuntee verkkoyhtiöiden keskeiset prosessit, järjestelmät ja toimittajat.

Pekka on ollut muun muassa suunnittelemassa, kehittämässä ja toimittamassa neljää eri sukupolven verkkotietojärjestelmää, ollut suunnittelemassa ja toimittamassa tilannekuva- ja tehtävien hallintajärjestelmiä sekä mobiilijärjestelmiä verkkoyhtiöiden käyttöön.

Pekka on tehnyt yhteistyötä kymmenien energia- ja verkko-yhtiöiden kanssa. Hän on toiminut luennoijana energiatoimialan koulutustilaisuuksissa ja seminaareissa.

Pekalla on sähkövoimatekniikan insinöörin koulutus, jota hän on täydentänyt opiskelemalla liiketoiminnan kehittämisen eri osa-alueita, kuten johtamista, liiketoiminnan strategioita ja liiketoiminnan kehittämistä.

Työkokokemus:
Tieto Finland Oy, Tekla Oy, Tietosavo Oy

Asiakkaat

Eveton asiantuntijapalveluita ovat käyttäneet muun muassa seuraavat yritykset:

Referenssit

Verkko-omaisuuden hallintajärjestelmän määrittely

Eveto Oy on yhdessä JE-Siirto Oy:n, Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n ja LE-Sähköverkko Oy:n kanssa määritellyt verkko-omaisuuden hallintajärjestelmä kokonaisuuden verkkoyhtiöiden tulevaisuuden tarpeisiin.
Määrittely on kattanut verkon suunnittelun, investointien hallinnan, kunnossapidon, rakennuttamisen ja käytöntuen prosessit. Määrittelyssä on painotettu erityisesti digitalisaation mahdollisuuksia verkkoyhtiöiden omaisuuden hallinnan prosesseissa. Määrittelytyössä on huomioitu verkkoyhtiöiden toimintaympäristö, jossa erilaiset palvelun tuottajat osallistuvat sähköisesti verkkoyhtiöiden prosesseihin mahdollistaen palveluverkoston tehokkaan käytön ja parantaen prosessien laatua. Edellä mainittujen lisäksi korkea automaatioaste ja reaaliaikaisuuden vaatimukset ovat olleet määrittelyä ohjanneita tekijöitä.


“JE-Siirto Oy:n verkkotietojärjestelmän uusimisen yhteydessä havaittiin varsin pian, ettei uuden järjestelmän määrittelyssä ole mielekästä rajoittua pelkkään sähköverkon dokumentointiin ja laskentaan. Verkko-omaisuudenhallinta kokonaisuudessaan muodostui avainajatukseksi.Kysymyksessä on niin merkittävä muutos verrattuna nykyiseen toimintatapaan, että tarvitsimme konsulttiapua. Omaisuudenhallintaa tukevan verkkotietojärjestelmän toiminnallisuuden kuvaamisessa Eveto Oy oli ratkaisevassa roolissa.”
JE-Siirto Oy / Jari Helin, Suunnitteluinsinööri
js_logo

“Eveto Oy:n avustuksella saimme kattavan ja seikkaperäisen vaatimusmäärittely dokumentin verkkotietojärjestelmä projektimme selkärangaksi. Pekka toimi järjestelmämäärittelyn asiantuntijana ja projektipäällikkönä, joka huolehti että asetetut tavoitteet saavutettiin sovitussa aikataulussa.”
Lappeenrannan Energiaverkot Oy / Petri Tikka, Suunnitteluinsinööri
lappeenranta_energia_logo


“Eveton Pekka Kaksonen toi asiantuntemuksellaan ryhtiä yhteiseen määrittelytyöhön ja vei määrittelyhankkeen projektipäällikkönä homman suunnitellussa ajassa maaliin asti.”LE-Sähköverkko Oy / Antti Rautiainen, Verkkopäällikkö
lahti_logo

Ota yhteyttä

Pekka Kaksonen
Asiantuntija
040 735 9109
pekka.kaksonen@eveto.fi

Eveto Oy
Taivallahdentie 25
70620 KUOPIO

Ota yhteyttä ja pyydä ilmainen kartoituskäynti

Täyttämällä allaolevan lomakkeen olemme sinuun yhteydessä ja sovimme maksuttoman kartoituskäynnin.

Please wait...