Asiakkaat

Eveton asiantuntijapalveluita ovat käyttäneet muun muassa seuraavat yritykset:

Referenssit

Verkko-omaisuuden hallintajärjestelmän määrittely

Eveto Oy on yhdessä JE-Siirto Oy:n, Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n ja LE-Sähköverkko Oy:n kanssa määritellyt verkko-omaisuuden hallintajärjestelmä kokonaisuuden verkkoyhtiöiden tulevaisuuden tarpeisiin.
Määrittely on kattanut verkon suunnittelun, investointien hallinnan, kunnossapidon, rakennuttamisen ja käytöntuen prosessit. Määrittelyssä on painotettu erityisesti digitalisaation mahdollisuuksia verkkoyhtiöiden omaisuuden hallinnan prosesseissa. Määrittelytyössä on huomioitu verkkoyhtiöiden toimintaympäristö, jossa erilaiset palvelun tuottajat osallistuvat sähköisesti verkkoyhtiöiden prosesseihin mahdollistaen palveluverkoston tehokkaan käytön ja parantaen prosessien laatua. Edellä mainittujen lisäksi korkea automaatioaste ja reaaliaikaisuuden vaatimukset ovat olleet määrittelyä ohjanneita tekijöitä.


“JE-Siirto Oy:n verkkotietojärjestelmän uusimisen yhteydessä havaittiin varsin pian, ettei uuden järjestelmän määrittelyssä o