Asiakkaat

Eveton asiantuntijapalveluita ovat käyttäneet muun muassa seuraavat yritykset:

Referenssit

Verkko-omaisuuden hallintajärjestelmän määrittely

Eveto Oy on yhdessä JE-Siirto Oy:n, Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n ja LE-Sähköverkko Oy:n kanssa määritellyt verkko-omaisuuden hallintajärjestelmä kokonaisuuden verkkoyhtiöiden tulevaisuuden tarpeisiin.
Määrittely on kattanut verkon suunnittelun, investointien hallinnan, kunnossapidon, rakennuttamisen ja käytöntuen prosessit. Määrittelyssä on painotettu erityisesti digitalisaation mahdollisuuksia verkkoyhtiöiden omaisuuden hallinnan prosesseissa. Määrittelytyössä on huomioitu verkkoyhtiöiden toimintaympäristö, jossa erilaiset palvelun tuottajat osallistuvat sähköisesti verkkoyhtiöiden prosesseihin mahdollistaen palveluverkoston tehokkaan käytön ja parantaen prosessien laatua. Edellä mainittujen lisäksi korkea automaatioaste ja reaaliaikaisuuden vaatimukset ovat olleet määrittelyä ohjanneita tekijöitä.


”JE-Siirto Oy:n verkkotietojärjestelmän uusimisen yhteydessä havaittiin varsin pian, ettei uuden järjestelmän määrittelyssä ole mielekästä rajoittua pelkkään sähköverkon dokumentointiin ja laskentaan. Verkko-omaisuudenhallinta kokonaisuudessaan muodostui avainajatukseksi.Kysymyksessä on niin merkittävä muutos verrattuna nykyiseen toimintatapaan, että tarvitsimme konsulttiapua. Omaisuudenhallintaa tukevan verkkotietojärjestelmän toiminnallisuuden kuvaamisessa Eveto Oy oli ratkaisevassa roolissa.”
JE-Siirto Oy / Jari Helin, Suunnitteluinsinööri
js_logo

”Eveto Oy:n avustuksella saimme kattavan ja seikkaperäisen vaatimusmäärittely dokumentin verkkotietojärjestelmä projektimme selkärangaksi. Pekka toimi järjestelmämäärittelyn asiantuntijana ja projektipäällikkönä, joka huolehti että asetetut tavoitteet saavutettiin sovitussa aikataulussa.”
Lappeenrannan Energiaverkot Oy / Petri Tikka, Suunnitteluinsinööri
lappeenranta_energia_logo


”Eveton Pekka Kaksonen toi asiantuntemuksellaan ryhtiä yhteiseen määrittelytyöhön ja vei määrittelyhankkeen projektipäällikkönä homman suunnitellussa ajassa maaliin asti.”LE-Sähköverkko Oy / Antti Rautiainen, Verkkopäällikkö
lahti_logo