Toimituksen analysointi

Toimituksen analysoinnilla varmistetaan järjestelmän vastaavuus liiketoiminnan tarpeisiin. Analysointivaihe kuuluu usein käyttöönottoprojektin jälkitehtäviin, jossa järjestelmän tuotantokäytön aikana varmistetaan sen vastaavuus kaikilta osin sopimusta.

Toimituksen analysointi voidaan tehdä myös olemassa olevaa palvelusopimusta vasten, siinä arvioidaan kuinka järjestelmä vastaa liiketoiminnan tarpeita ja aiheuttaako se nykyiseen sopimukseen muutostarpeita.

 
Kysy lisää, miten Eveto voi auttaa toimituksen analysoinnissa…